logo
Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng · Tranebærvej 9 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 4037 3400
Referencer

Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng har gennem årene lavet CE-mærkning af adskillige forskellige emner - f.eks.:

Fødevareproduktion
• Slagteriudstyr
• Mejeriudstyr
• Røreværker
• Procesudstyr

Landbrugsmaskiner
• Kørende materiel
• Bearbejdningsmaskiner
• Transportudstyr
• Udlægningsudstyr
• Høstudstyr
• Foderudstyr

Løfteudstyr
• Hejseredskaber til løft af personer
• Hejseredskaber til løft af værktøj og
   materialer
• Elevatorudstyr
• Containerlift
• Truckudstyr
• Kraner til gods
• Anhugstudstyr
• Kæde/wire-spil

Dokumentation
• Procedurer ved kvalitetssikring og
   fremstilling
• Generel dokumentation der kræves
   af underleverandører
• Styklister
• Tegninger 3d/2d
• Betjenings/installations/reparations-
   vejledning
• Produktionsvejledning
• Testrapporter
• Beregningsrapporter

Maskiner
• Bearbejdningsmaskiner
• Vejmateriel
• Spændeværktøj
• Presseværktøj
• Hydraulisk speciel presse/moment
   maskine
• Pneumatisk udstyr på maskiner
• Roterende bearbejdningsværktøj
• Maskine til pakning og emballering
• Sammenføjningsmaskiner til tekstil
• Robotceller
• Støbemaskiner
• Laser niveleringsudstyr
• Test- og kalibreringsudstyr
• Elektrisk udstyr på maskiner
• Plastekstrudering
• Plaststøbning
• Medicinsk udstyr, klasse 1

Procesanlæg
• Lakanlæg
• Doseringsanlæg
• Brugsvandsanlæg
• Pumpeanlæg/trykanlæg
• Fyret varmekedel
• Ufyret varmekedel
• CTS-anlæg
• Test- og kalibreringsanlæg

Tekniske hjælpemidler
• Konstruktion for opvarmning af medie
   i forbindelse med afhærdning
• Lyskilder
• Specielglas
• Manuelt betjente løfteanordninger
• Bærende system for statisk/dynamisk
   belastning


Hvis du har et emne der ikke er nævnt herover, så klarer vi naturligvis også en CE-mærkning, beregning eller dokumentation af det.

 Spørg bare...
Ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne!

Læs mere her...

MASKININGENIØRFIRMAET STEEN CARLSENG Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg. Der tilbydes hjælp til dele af, eller en komplet CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, skiltning og betjeningsvej ledning. Der kan gennemføres nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger. Store som små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud er uden beregning.