logo
Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng · Tranebærvej 9 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 4037 3400
Teknisk dokumentation

Få hjælp til dokumentationen, så det bliver lettere at søge alternative leverandører og sikre ensartet kvalitet til den laveste omkostning. Ligeledes tilbydes der hjælp til den generelle dokumentation og det krævede papirarbejde, hvis i er underleverandør til større firmaer.

Hvordan kommer vi i gang...
Ring eller skriv for at aftale et uforpligtende møde hos jer. Her gennemgår vi, hvor meget dokumentation der allerede foreligger, og hvilket dokumentationsniveau der ønskes. I får herefter et mundtligt prisoverslag, fulgt op af et skriftligt tilbud. Tilbud er uden beregning.

Hvordan gennemfører vi dokumentationen...
Dokumentation og niveau gennemføres som aftalt med eventuel revisionsstyring og kan typisk omhandle:
   • Teknisk tegning
   • Beskrivelser
   • Styklistegenerering
   • Leverandørlister
   • Produktionsvejledninger
   • Monteringsvejledninger
   • Reparationsvejledninger
   • Betjenings- og brugervejledninger

Hvordan afsluttes dokumentationen...
Dokumenterne overdrages og gennemgås på et afsluttende møde, hvor eventuelle spørgsmål afklares. Dokumentationen afleveres typisk i digital form, men kan naturligvis også leveres som printet materiale, hvis dette ønskes.

 Spørg bare...
Ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne!

Læs mere her...

MASKININGENIØRFIRMAET STEEN CARLSENG Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg. Der tilbydes hjælp til dele af, eller en komplet CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, skiltning og betjeningsvej ledning. Der kan gennemføres nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger. Store som små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud er uden beregning.