logo
Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng · Tranebærvej 9 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 4037 3400
CE-mærkning

Lad os CE-mærke jeres maskiner, værktøjer, løftegrej eller procesanlæg, så de lovgivningsmæssigt lever op til relevante EU-direktiver og standarder.

For os er det vigtigt at kunden opnår...
Hurtig og problemfri CE-mærkning, så I slipper for opbygning og vedligeholdelse af kostbar kompetence indenfor EU-direktiver og standarder, der hvert år suppleres med nye regler og bestemmelser.

Hvordan kommer vi i gang...
Ring eller skriv for at aftale et uforpligtende møde hos jer eller ved maskinen. Her gennemgår vi, hvor meget dokumentation der allerede foreligger, og om I ønsker hjælp til hele eller en del af projektet. I får herefter et mundtligt prisoverslag, fulgt op af et skriftligt tilbud. Tilbud er uden beregning.

Hvordan gennemfører vi CE-mærkningen...
En typisk CE-mærknings procedure vil ofte have følgende hovedpunkter, der systematisk gennemføres:
   • Teknisk dossier
   • Risikovurdering (også HAZOP-analyse)
   • Betjeningsvejledning
   • Overensstemmelseserklæring
   • Layout for skiltning og mærkeplade

Hvordan afsluttes CE-mærkningen...
Dokumenterne overdrages og gennemgås på et afsluttende møde, hvor eventuelle spørgsmål afklares.

 Spørg bare...
Ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne!

Læs mere her...

MASKININGENIØRFIRMAET STEEN CARLSENG Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg. Der tilbydes hjælp til dele af, eller en komplet CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, skiltning og betjeningsvej ledning. Der kan gennemføres nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger. Store som små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud er uden beregning.