logo
Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng · Tranebærvej 9 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 4037 3400
Beregning

Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng tilbyder hjælp til beregning af konstruktionselementer, maskiner, løftegrej mv., for eftervisning af fornøden styrke og stabilitet i henhold til aktuelle standarder, eller almindelige statiske og dynamiske principper. Også FEM-analyse.

Hvordan kommer vi i gang...
Ring eller skriv for en aftale om et uforpligtende møde hos jer. Her gennemgår vi sammen opgaven. I får herefter et mundtligt prisoverslag, fulgt op af et skriftligt tilbud. Tilbud er uden beregning.

Hvordan gennemfører vi opgaven...
Beregningsopgave og -niveau gennemføres som aftalt og beskrevet med eventuelle design review’s, og milestones.

Hvordan afsluttes opgaven...
Dokumenterne overdrages og gennemgås på et afsluttende møde, hvor eventuelle spørgsmål afklares.

 Spørg bare...
Ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne!

Læs mere her...

MASKININGENIØRFIRMAET STEEN CARLSENG Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg. Der tilbydes hjælp til dele af, eller en komplet CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, skiltning og betjeningsvej ledning. Der kan gennemføres nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger. Store som små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud er uden beregning.