logo
Maskiningeniørfirmaet Steen Carlseng · Tranebærvej 9 · 8600 Silkeborg · Tlf. +45 4037 3400
CE-mærkning af maskiner

Opnå en hurtig og problemfri CE-mærkning, der giver direkte adgang til alle markeder i EU.

Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg.

Vi tilbyder hjælp til dele af, eller en komplet, CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, lysmåling, skiltning, betjeningsvejledning og kravspecifikation til jeres eventuelle underleverandører.

Vi kan også gennemføre de nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger.

Store og små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud gives uden beregning.

 CE-mærkning  Dokumentation  Beregning
Lad os CE-mærke jeres maskiner, værktøjer, løftegrej eller procesanlæg, så de lovgivningsmæssigt lever op til relevante EU-direktiver og standarder.

Læs mere her...

Få hjælp til dokumentationen, så det bliver lettere at søge alternative leverandører og sikre ensartet kvalitet til den laveste omkostning.

Læs mere her...

Vi tilbyder hjælp til beregning af konstruk-tionselementer, maskiner, løftegrej mv., for eftervisning af fornøden styrke og stabilitet i henhold til aktuelle standarder, m.v.

Læs mere her...

MASKININGENIØRFIRMAET STEEN CARLSENG
Lad os CE-mærke jeres maskine, løftegrej eller procesanlæg.
Der tilbydes hjælp til dele af, eller en komplet CE-mærkning i henhold til relevante direktiver med tilhørende harmoniserede standarder, samt til dokumentation i form af tegninger, styklister, støjmåling, lysmåling, skiltning og betjeningsvej ledning.
Der kan gennemføres nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger efter aftalte standarder eller efter almindelige statiske og dynamiske principper, således konstruktionen lever op til direktiv og forventninger.
Store som små opgaver løses overalt i Danmark, så ring eller skriv for en uforpligtende snak om mulighederne. Tilbud er uden beregning.